Cijët Janë 144.000?

/

144.000 janë një grup i rëndësishëm besimtarësh që do të kenë një rol kritik në ngjarjet që do të ndodhin pak përpara Ardhjes së Dytë të Krishtit.

Ata përmenden për herë të parë në kapitullin 7 të Apokalipsit. Ky kapitull është vazhdim i kapitullit 6, në të cilin paraqiten kategoritë e ndryshme të personave që do të gjykohen.

Kapitujt 4 dhe 5 të Apokalipsit dhe parashikimet për Katër Kalorësit do t’ju ndihmojnë të kuptoni kontekstin në të cilin përmenden 144.000.

Të pabesë të gjallë

Klasa e fundit e njerëzve të paraqitur në kapitullin 6 janë të paperëndishmit, ata pa Perëndi, që do të jetojnë deri në ditën e Ardhjes së Dytë të Krishtit. Ata do të tmerrohen aq shumë sa do t’u thonë maleve dhe shkëmbinjve: “Bini mbi ne dhe na fshih nga përpara Atij që ulet mbi fron dhe nga zemërimi i Qengjit” (Apokalipsi 6:16).

Për shkak të rebelimit dhe mosbesimit të tyre ata nuk do të jenë në gjendje të shohin asgjë në fytyrën e Krishtit, përveç zbulimit të fajit dhe mëkatit të tyre dhe nuk do të jenë në gjendje të imagjinojnë se dikush mund të durojë praninë e Tij – “Sepse, erdhi dita e madhe e zemërimit të Tij dhe kush mund të rezistojë?” (Apokalipsi 6:17). Kapitulli i 7-të do t’i japë një përgjigje kësaj pyetjeje duke paraqitur dy grupe që do të jetojnë më pas, të cilët “do të qëndrojnë” kur të shfaqet Jezu Krishti, këta do të jenë 144.000 dhe Turma e Madhe.

144.000 janë “vulosur”

144.000 janë “shërbëtorët e Perëndisë”, ata “të vulosurit mbi ballë” (Apokalipsi 7:3). Në kapitullin 14, pasazhi paralel thotë se ata kanë “emrin e Atit të shkruar mbi ballë” (Apokalipsi 14:1).

Vulosja do të thotë se ata e kanë lejuar Zotin të zhvillojë karakterin e Tij në ta dhe Zoti me vulën e Tij të padukshme u garanton banorëve të universit (ëngjëjt, etj.) se ata do të qëndrojnë besnikë gjatë Mundimit të Madh dhe në përjetësi.

144.000 do të zgjidhen dhe vulosen nga “çdo fis i bijve të Izraelit” (Apokalipsi 7:4). Kjo deklaratë pasohet nga një listë e fiseve.

Kjo listë është e ndryshme nga të tjerat që gjenden në Bibël, sepse dy fise (Danielit dhe Efremit) nuk janë përfshirë. Ky fakt, së bashku me mënyrën sesi apostulli Pal dhe apostulli Jakob përdorin termin “Izrael” në letrat e tyre, tregon se 144.000 do të vulosen nga Izraeli shpirtëror dhe jo nga disa pasardhës të fiseve të lashta hebreje.

Karakteristikat e 144.000

Karakteristikat e fiseve shpirtërore gjenden në kapitullin 49 të Apokalipsit, në të cilin Jakobi bekoi 12 djemtë e tij dhe profetizoi “çfarë do të ndodhë me ju në ditët e fundit” (Zanafilla 49:1).

Dy fiset që nuk renditen në 144,000 ishin fiset që e çuan Izraelin në idhujtari. Kjo nuk do të thotë se paganët nuk mund të shpëtohen, por ata që kanë kryer tradhti bashkëshortore shpirtërore (d.m.th., kanë adhuruar perëndi të tjera) janë të përjashtuar nga vepra e rëndësishme e 144.000-shit.

Turma e Madhe

Grupi i dytë, i cili do të jetë në gjendje “të qëndrojë” në Ardhjen e Dytë quhet “Turma e Madhe”. Ajo vjen nga “çdo komb dhe fis, popull dhe gjuhë” (Apokalipsi 7:9).

Në kapitullin 18, Zoti i quan ata “popullin e Tij”, por zbulon se ata janë “robër” në Babiloninë shpirtërore (sistemi i madh politiko-fetar i kohëve të fundit). Perëndia do t’u dërgojë atyre një mesazh të fuqishëm: “Dilni prej saj, o populli im” (Apokalipsi 18:4).

Në kapitullin 14 lexojmë se 144.000 do të jenë ata që do të japin mesazhin. Ky mesazh do të përqendrohet në “ungjillin e përjetshëm” dhe do t’i informojë banorët e tokës se gjykimi tashmë ka filluar, duke i thirrur ata të adhurojnë Krijuesin në vend të Bishës, që është udhëheqësi i Babilonisë së rënë.

Kur turma e madhe të dalë nga Babilonia, ata do të bashkohen me 144.000-ët, kështu që në fund do të ketë vetëm një grup, i cili pret, që Jezusi të kthehet.

Mësime të rreme për 144.000

Për shkak se ka kaq shumë mësime të rreme për 144.000-ët, është e rëndësishme të theksohet se ata nuk do të jenë vetëm hebrenj, por nuk do të jenë gjithashtu të vetmit të shpëtuar dhe nuk do të kenë pozita ose privilegje të veçanta në mbretërinë e përjetshme të Perëndisë. Megjithatë, asnjë kishë sot nuk mund të pretendojë se është 144.000.

Çdo përpjekje për të provuar se ky është një numër i mirëfilltë ose shpirtëror është thjesht spekulim, ndërsa kushdo që thotë “unë jam një anëtar i 144.000-ve” me siguri provon se nuk është.

Për më shumë informacion dhe fragmente nga Bibla e Shenjtë, lexoni kapitullin 7 të Librit.

Previous Story

Paranoja: Qeveria Scholz Kërkon të Ndalojë Trafikun e Makinave në Fundjavë!

Next Story

H5N1 - Gati për Prodhim Masiv Vaksina e Gripit të Shpendëve…

Latest from Info