“Juda” i Padukshëm!

Mashtruesin politik mund dhe duhet ta nxjerrin zbuluar, mund dhe duhet ta akuzojnë publikisht, skeptikët dhe të brumosurit me dije, guximtarët e shoqërisë, janë pikërisht këta që mund të ushtrojnë kritikë dhe

1 2 3 60