/

Ati ynë!

Teksa studiojmë “Ati ynë” që na mësoi Jezu Krishti, kuptojmë gjithnjë e më shumë se është një tekst me fjali, që nxjerrin shtigje unike për zhvillimin e jetës sonë shpirtërore. Sa më

/

A Ndodhin Mrekulli në Kohën Tonë?

Një nga tiparet më të shquara të tregimit biblik është ekzistenca e mrekullive. Kur flasim për mrekulli nënkuptojmë ngjarje dhe ndodhi që nuk mund të shpjegohen me ligje natyrore, të kuptueshme prej

1 2 3 167