/

Simbolikat në Apokalipsin e Joanit

Libri i Apokalipsit është një rrëfim i vizioneve që pa Joani ku gjejmë një sërë përshkrimesh dhe simbolikash alegorike. Simbolizmi përdoret për të përcjellë një mesazh të larmishëm që prek lexuesin /

/

Origjina – Apokalipsi i Joanit

“Dhe ai i zbuloi, duke i dërguar bashkë me engjëllin e tij shërbëtorit të tij Joanit, i cili dëshmoi për fjalën e Perëndisë, për dëshminë e Jezu Krishtit dhe për gjërat që

/

Apokalipsi i Joanit

Dragoj, krijesa të çuditshme, beteja epike dhe një histori e thellë dashurie, e shënuar nga keqdashja e madhe. Kjo mund të jetë përmbledhja e një filmi. Por përkundrazi, është një skicë e

1 2 3 145