Zoti Dëshiron të Komunikojë me Ty!

/

Imagjino për një moment që nuk keni dëgjuar kurrë për Krishtërimin.

Papritur gjen një libër në rrugë. E merr dhe ajo që thotë në kopertinë është “Bibla e Shenjtë” – asgjë për autorin.

Origjina e Biblës

Para se të lexojmë një libër, përveç titullit, shikojmë edhe kush është autori. Ky informacion është gjithmonë i disponueshëm në faqen e të drejtave të autorit.

Këtu, megjithatë, ju pret një surprizë – kur hapni “Biblën e Shenjtë”, informacioni për autorin nuk është aty.

Çfarë duhet të mendojë tani ai që lexon Biblën për herë të parë? Kush është autori? Si arriti tek ne? Kush i bashkoi të gjitha pjesët në një libër?

Sigurisht, edhe një fillestar në çështjet e besimit e di se të krishterët besojnë dhe janë të bindur se Bibla vjen nga vetë Perëndia.

A do të thotë kjo se Bibla, siç e njohim sot, ra nga qielli? A ka Zoti shkrues apo redaktorë?

A është shkruar nga Zoti apo nga njerëzit?

Një vendim i rëndësishëm që duhet të marrim kur studiojmë fenomenin e Biblës është të përcaktojmë sesi do ta analizojmë/interpretojmë atë.

Për të kuptuar domethënien dhe peshën e mesazheve të Zotit për ne, do të ishte e padrejtë ndaj librit dhe ndaj autorit (ose autorëve) të mos merrnin parasysh atë që shkruhet në Biblën e Shenjtë për origjinën e saj.

Dëshmia e vetë Biblës

Një nga shkrimtarët më aktivë të Biblës së Shenjtë, apostulli Pali, vërejti se: “I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe është i dobishëm për mësim, për qortim, për korrigjim, për stërvitje, që bëhet me drejtësi; njeriu i Perëndisë mund të jetë i përsosur, i përgatitur për çdo vepër të mirë” (2 Timoteut 3:16-17).

Në mënyrë të ngjashme apostulli Pjetër tha se: “…dhe e kemi më të sigurtë fjalën profetike, të cilës ju bëni mirë t’i kushtoni vëmendje, si një llambë që digjet në një vend të errët, derisa të vijë agimi dhe të shkëlqejë si fosforeshent në zemrat tuaja, duke ditur së pari këtë, se asnjë profeci e shkrimit të shenjtë nuk bëhet nga shpjegimi personal i atij që profetizon, sepse profecia nuk erdhi kurrë nga vullneti i njeriut, por folën, të udhëhequr nga Fryma e Shenjtë, njerëzit e shenjtë të Perëndisë” (2 Pjetrit 1:19-21).

Kjo vetëdëshmi e Biblës së Shenjtë vërteton faktin se ajo është e frymëzuar nga Zoti. Profetët folën ndërsa ishin të frymëzuar nga Fryma e Shenjtë.

Këto dy pasazhe përmbajnë shumë informacion të thellë rreth origjinës dhe natyrës së Biblës. Në veçanti, ata deklarojnë se:

Shkrimet vijnë nga Perëndia dhe se Ai është ai që merr iniciativën për t’i zbuluar ato nëpërmjet komunikimit me njerëzit. Apokalipsi për shembull ka ardhur mes fenomenit të “frymëzimit”, të mbushjes me Frymën e Zotit.

Kush e shkroi librin?

Kur studiojmë shkrimet e shenjta për origjinën e Biblës, është e rëndësishme të kihet parasysh se ndërsa theksohet fakti që Perëndia është autori i Biblës, nuk pretendohet askund se Ai e ka shkruar atë.

Shkrimtarët e Biblës, “burrat e shenjtë të Perëndisë”, ishin ata që regjistruan dhe hodhën në “pergamenë” atë që kishin marrë nën frymëzimin hyjnor.

Për këtë arsye apostulli Pjetër shprehet qartë se ndërsa autorët e saj ishin njerëz, Bibla e Shenjtë është Fjala e Zotit për njerëzimin dhe se origjina e zbulesës – burimi i përmbajtjes së Biblës – është vetë Zoti.

Roli i njerëzve është të përcjellë mesazhin në një fjalor të pranueshëm për nga ana kulturore dhe shoqërore.

Thelbi i mesazhit, megjithatë, është zbulimi i dashurisë dhe mëshirës së pandryshueshme të Perëndisë ndaj nesh, sepse “Perëndia e deshi aq botën sa dha Birin e tij të vetëmlindurin të vdiste, që kushdo që beson në të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e tij në botë që ta dënojë botën, por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij” (Gjoni 3:16-17).

Previous Story

Imazhi "i Plasaritur" i Superfuqisë Izrael në Lindjen e Mesme: U Shemb Doktrina e Parandalimit - Video Historike të Dronëve Iranianë mbi Parlament

Next Story

Sulm me Raketa të Hezbollahut në Veri të Izraelit – Të Paktën Tetë të Plagosur

Latest from Info