Origjina – Apokalipsi i Joanit

/

“Dhe ai i zbuloi, duke i dërguar bashkë me engjëllin e tij shërbëtorit të tij Joanit, i cili dëshmoi për fjalën e Perëndisë, për dëshminë e Jezu Krishtit dhe për gjërat që pa”, Apokalipsi 1:1, 2.

Joani nuk e pa në “ëndërr” Apokalipsin, për të mësuar teologjinë, ai thjesht raporton atë që pa dhe dëgjoi. Për të kuptuar dhe interpretuar mesazhet e profecive, ne duhet të përfshijmë në studimin tonë dy elementë bazë.

Së pari, Joani “u martirizua për fjalën e Perëndisë”. Shumica e vargjeve në Apokalips u referohen fragmenteve të Dhiatës së Vjetër. Ka qindra referenca biblike në Apokalipsi dhe praktikisht shumica e vargjeve lidhen me Dhiatën e Vjetër. Ata që e shohin Dhiatën e Vjetër si një tekst të vjetër, që nuk ka asgjë për t’u ofruar të krishterëve të sotëm, nuk do të jenë në gjendje ta kuptojnë librin e Apokalipsit.

Edhe Joani, përmes librit të Apokalipsit, i referohet “dëshmisë së Jezu Krishtit”. Dëshmia e Jezu Krishtit sqarohet në kapitullin 19 nga engjëlli që i paraqiti vizionet Joanit: “Unë jam shërbëtori yt dhe vëllezërit e tu, që kanë dëshminë e Jezusit… sepse dëshmia e Jezusit është fryma e profecisë” (Apokalipsi 19:10). Krishti ka një dëshmi (një mesazh) që dëshiron të na zbulojë, kuptimi i mesazhit të Krishtit (mesazhet biblike) sqarohet përmes vetë “frymës së profecisë” (Frymës së Shenjtë) që frymëzoi profetët që e shkruan atë. Vetëm me ndihmën e Frymës së Shenjtë mund ta kuptojmë dëshminë e Jezu Krishtit. Siç shkroi apostulli Pavël, “askush nuk i njeh ata që janë në Perëndinë, përveç Frymës së Perëndisë. Por ne nuk kemi marrë frymën e botës, por Frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhënë nga Perëndia” (1 Korintasve 2:11,12).

Shumë, duke lexuar librin e Apokalipsit, zbulojnë disa simbole që në pamje të parë nuk kanë asnjë lidhje me njëra-tjetrën dhe janë shumë të vështira për t’u interpretuar. Nuk kemi nevojë të kemi diplomë në teologji për të kuptuar Apokalipsin, por ajo që na nevojitet është Fryma e Shenjtë, me të cilën Joani u prarua edhe kur e shkroi.

Por kjo nuk do të thotë se Fryma e Shenjtë do t’i interpretojë profecitë pa asnjë përpjekje nga ana jonë. “Fjala e Perëndisë” dhe “dëshmia e Jezusit” shkojnë së bashku. Kështu, ndërsa përpiqemi të krahasojmë fragmentet e Apokalipsit me fragmentet përkatëse në pjesë të tjera të Biblës së Shenjtë, ndërsa përdorim burimet moderne për të shqyrtuar tekstin e lashtë, duke qëndruar gjithmonë në lutje dhe nën drejtimin e Frymës së Shenjtë, do të gjejmë të madhen tonë habi, që këto profeci, të cilat dikur ishin të vështira për t’u kuptuar, tani janë para nesh të qarta.

Kjo seri shkrimesh do të zbërthejë kuptimin e Apokalipsit varg pas vargu. Por, përpara se ta bëjmë këtë, do të shohim sesi Apokalipsi përdor simbolizmin, si është strukturuar dhe si vendosen përshkrimet e ndryshme të vizionit në një rend kronologjik.

(vijon)

Previous Story

Me Hakmarrje Ndaj Dollarit, Kina i Përgjigjet Tarifave të Larta të Vendosura nga SHBA!

Next Story

Lavrov: “SHBA-të Janë Përgjegjëse për Vdekjen e Presidentit të Iranit, Ebrahim Raishi!”

Latest from Info

Ati ynë!

Teksa studiojmë “Ati ynë” që na mësoi Jezu Krishti, kuptojmë gjithnjë e më shumë se është