/

Perëndia Trini

Që në moshë të vogël themi fjalët: “Besoj në një Perëndi…!” Kemi mësuar se Perëndia është një, por ndërsa është një, Ai shfaqet në tre persona / trajta. Domethënë, Ai është një