/

Shën Joani

Profetët e fundit dhe më të mëdhenjtë e Dhiatës së Vjetër. Ai quhet “Paraardhës” sepse ai sinjalizoi ardhjen e Jezu Krishtit dhe “Baptist” sepse ai e pagëzoi Atë. Shën Joani është nga

/

Shën Vasili i Madh

Personaliteti i shquar i Kishës së Krishterë, një hierark i madh dhe një nga teologët kryesorë që eë bënë të shpallej Shenjt i Madh. Ai është një nga Etërit e Kishës dhe