Voice of America / Zëri i Amerikës

Nostalgjitë e së shkuarës, skeptikët dhe vëzhguesit e së sotmes, as nuk i mekin, as nuk i stepin, përkundrazi i nxisin të shikojnë të vërtetën në dimensionet e saj reale dhe në

Mjaft Hoteleve në qytetin e Korçës!

Bashki, vendos një rregull, bëj një strategji për prokopi, sepse po bëhemi më shumë hotele se shtëpi! Janë hapur më shumë hotele seç mund t’i duhen tregut. Kjo është e faktike tashmë.