666 – Kuptimi i Tij i Vërtetë

/

“Dhe ai i bëri (bishës nga dheu) të gjithë… të marrin një shenjë në dorën e tyre të djathtë ose në ballë; dhe askush nuk mund të blinte ose të shiste, përveç atij që kishte shenjën ose emrin e bishës ose numrin e emrit të tij. Këtu është mençudia: kush ka mend le të llogarisë numrin e bishës, sepse është numri i njeriut dhe numri i tij është 666.” (Apokalipsi 13:16-18)

Numri i bishës lidhet me shenjën e bishës. Por çfarë do të thotë saktësisht?

Shpjegimeve më të zakonshme që janë dhënë u kanë paraprirë përpjekjeve për të gjetur emrat e personave, apo organizatave të veçanta, shkronjat e të cilave kur mblidhen rezultojnë në numrin 666, pasi një gërmë në alfabet përfaqëson edhe një numër. Për shembull, shuma e shkronjave të emrave të ndryshëm në greqisht, latinisht ose Hebraishtja (Neroni, Napoleoni, disa Papë, ose tituj papalë si VICARIUS FILII DEI) janë të barabartë me numrin 666.

Kohët e fundit interesi është përqendruar te bar-kodet, si ato që përdoren në supermarkete, apo mikroproçesorët që mund të implantohen në pjesë të ndryshme të trupit, pasi mendohet se mund të përdoren për të përcaktuar se kush do të lejohet “të blejë ose të shesë”.

Megjithatë, nga nxitja për “të llogaritur numrin e bishës” (Apokalipsi 13:18) mund të konkludojmë se Numri i Bishës (666) kishte kuptim edhe për lexuesit e kohës së Joanit. Ky fakt përjashton arritjet moderne teknologjike si mikroproçesorët dhe bar-kodet. Pra, le të shohim sesi Bibla mund të na japë më shumë informacion për të përcaktuar Markën dhe Numrin e Bishës.

Kuptimi i numrit 6

Zoti e krijoi njeriun në ditën e gjashtë, ditën e fundit të krijimit para se të pushonte gjatë ditës së shtatë. Gjithashtu sipas urdhëresës së katërt, njeriu duhet të punojë gjashtë ditë çdo javë. Ekziston edhe referenca e mëposhtme në lidhje me numrin gjashtë “është numër njeriu” (Apokalipsi 13:19).

Pra, mund të konkludojmë se ajo simbolizon punën dhe mundin e njerëzve. Le të kemi parasysh gjithashtu se përpjekjet e njerëzve janë kundër hirit të Perëndisë: “Sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar, me anë të besimit; dhe kjo jo nga ju, është dhuratë e Perëndisë; jo e veprave, që të mos lejojë askush të mburremi” (Efesianëve 2:8,9).

666 si simbol i mosbindjes ndaj urdhrave të Zotit

Në historinë e mbretit Solomon gjejmë të vetmen referencë për numrin 666 jashtë Apokalipsit. Mbreti Solomon konsiderohet një nga mbretërit më të lavdishëm të Izraelit, por në realitet mosbindja e tij ndaj urdhërimeve të Zotit çoi në shkatërrimin e mbretërisë së tij pas vdekjes së tij.

Duke u nisur nga libri i Ligjit të Përtërirë dhe në kapitullin 17, në kohën kur ende nuk kishte mbretër në Izrael, shohim se Perëndia parashikoi që njerëzit të thoshin: “Unë do të bëj një mbret mbi mua, si gjithë kombet që më rrethojnë (v. 14). Zoti nuk dëshironte ekzistencën e një mbreti mes popullit të Tij, por duke ditur se çfarë do të ndodhte, Ai u dha vetëm tre urdhëra mbretërve: “Nuk do të shtojë kuaj për veten e tij, as nuk do ta kthejë popullin në Egjipt për të shtuar kuaj… as nuk do i shtojë vetes grat, që zemra e tij të mos mashtrohet; nuk do t’i shtojë vetes së tepërmi argjend dhe ar” (v. 16,17).

Shkelja e qëllimshme e urdhërave të Zotit

Solomoni i shkeli qëllimisht të treja, “Solomoni mblodhi qerre dhe 12.000 kalorës… dhe Solomoni po sillte kuaj nga Egjipti” (1 Mbretërve 10:26,28). “Dhe mbreti Salomon donte shumë gra të huaja… nga kombet, për të cilat Zoti u kishte thënë bijve të Izraelit: Nuk do të hyni tek ata, as nuk do të hyjnë tek ju… dhe kishte 700 gra. … kur Solomoni u plak, gratë e tij ia kthyen zemrën në drejtim të perëndive të tjera” (1 Mbretërve 11:1-4).

Por ndoshta më i madh se pasionet e tij për kuajt dhe gratë ishte pasioni i tij për arin. Në kapitullin 9 të librit të 1 Mbretërve, shkruhet aleanca e tij me mbretin pagan Hiram të Tirit.

Solomoni ndërtoi një flotë anijesh dhe Hirami siguroi marinarë për të zhvilluar tregtinë e tyre [1], gjë që ata e bënë me rezultat që “pesha e arit që i vinte Solomonit çdo vit të ishte 666 talenta ari” 1 Mbretërve 10:14 (666 talenta është e barabartë me 23 ton). Pa dyshim që kishte luhatje në fitimet e tij nga viti në vit, por shkrimtari përdori numrin e veçantë 666 si masë të akumulimit të pasurisë së Solomonit.

666 si simbol i krenarisë

Çfarë bëri Solomoni me gjithë atë ar? Ndryshe nga babai i tij, Davidi, i cili përdori pasurinë e tij për të ndërtuar agjiastirin e Perëndisë, Solomoni e përdori arin e tij për të rritur mbrojtjen dhe lavdinë e tij – për të bërë mburoja, një fron madhështor, enë për pije dhe për të blerë kuaj dhe karroca [2], “Dhe mbreti Solomon u rrit më shumë se të gjithë mbretërit e tokës në pasuri dhe në dituri. Dhe gjithë toka kërkonte fytyrën e Salomonit” (1 Mbretërve 10:23, 24).

666 talentat e arit, që Solomoni mblidhte çdo vit, simbolizonin krenarinë, arrogancën dhe veçanërisht mosbindjen e Solomonit ndaj urdhrave kategorike që Zoti kishte vendosur për mbretërit.

Prandaj arrijmë në përfundimin se numri i bishës, përkatësisht 666, është një simbol i veprave të njerëzve dhe mosbindjes së tyre të vetëdijshme ndaj urdhërave të Zotit. Është si t’i thuash Zotit: “Unë do të bëj atë që dua, pavarësisht se çfarë thotë ligji yt”.

Dy simbolet e fundit të mosbindjes

Në fund të botës do të ketë dy simbole të mosbindjes, Shenja dhe Numri i Bishës. Këto do të jenë dy veprime që do të shfaqin mosbindje të vetëdijshme ndaj ligjit të Perëndisë. Ata që qëndrojnë besnikë dhe refuzojnë t’i bëjnë ato, së pari do të pësojnë ndëshkime financiare – “që askush të mos blejë ose shesë, përveç atij që ka shenjën ose emrin e bishës ose numrin e emrit të tij” (Apkalipsi 13:17) dhe përfundimisht do të përballet me dënimin me vdekje – “do të bëjë që ata që nuk do të adhurojnë figurën e bishës të dënohen me vdekje” (Apokalipsi 13:15).

Thjesht përmendja se cilat janë saktësisht ato vepra që simbolizohen me Shenjëzimin dhe Numrin e Bishës, nuk do të mjaftonte dhe në disa raste mund të çonte, mes paragjykimeve, në mohimin e një të vërtete kaq të rëndësishme.

Prandaj ju ftoj të kaloni pak më shumë kohë për të lexuar të gjithë kapitullin 13 librit “Apokalipsi i Jezusit”, në mënyrë që të kuptoni plotësisht tematikës për të cilën bëhet fjalë.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published.

Previous Story

Çfarë Është Hipnoza e Autostradës?

Next Story

Italia Kundër Planeve të Macron për Dërgimin e Trupave nga NATO në Ukrainë

Latest from Info