Ati ynë!

/

Teksa studiojmë “Ati ynë” që na mësoi Jezu Krishti, kuptojmë gjithnjë e më shumë se është një tekst me fjali, që nxjerrin shtigje unike për zhvillimin e jetës sonë shpirtërore.

Sa më shumë të thellohemi në gjerësinë e kuptimit të kësaj lutjeje, aq më shumë shohim strukturën e saj të jashtëzakonshme dhe mrekullohemi me Urtësinë e Shpëtimtarit tonë Krishtit. Brenda një teksti të tillë gjithëpërfshirës, ​​Jezusi përfshiu të Vërtetat e përjetshme rreth Marrëdhënies së Zotit me njeriun.

Pra, le të ndajmë mendimet për secilën fjali të Lutjes së Zotit, “Ati ynë”. Mendime që do të na ndihmojnë t’i afrohemi dhe të përjetojmë bekimin e thesareve të pakrahasueshme që Perëndia ynë ka siguruar për bekimin e shpirtrave tanë dhe ngritjen e shpirtrave tanë në qiell.

“Ati ynë” gjendet në kapitullin 6 të Mateut dhe vargjet 9 deri në 13 (Mateu 9:6-13):

9 Kështu lutuni: Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt;

10 Ardhtë mbretëria jote. U bëftë dëshira jote, si në qiej dhe në mbi dhe;

11 Bukën tonën të përditshme jepna neve sot;

12 Dhe na i fal fajet tona, sikurse edhe ne ua falim fajtorëve tanë;

13 Dhe mos na ço në ngasje, por na shpëtona nga e ligu, sepse e jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia tani e përherë e në jetë të jetëve; Amin!

Previous Story

Kamala Harris: "Nuk e Mbështesim Ukrainën Sepse Jemi Filantropë, por për Interesat Tona Strategjike"!

Next Story

Euro 2024: Arrestohen Shqiptarë & Italianë Para Ndeshjes në Dortmund

Latest from Info

Perëndia Trini

Që në moshë të vogël themi fjalët: “Besoj në një Perëndi…!” Kemi mësuar se Perëndia është