Pena e Presidentit e Ngjyer Thellë në Mellan!

Presidenti Trump ka firmosur disa Urdhëra Ekzekutivë dhe ka deklasifikuar një seri dokumentash tejet të rëndësishëm. Një prej Urdhërave Ekzekutivë lidhet me Masat e menjëherëshme për të Kaluar në Emergjencë Kombëtare, përsa

Trump Deklasifikon Dokumenta nga Çështja #Obamagate!

Në emisionin e Lou Dobbs, gazetari investigativ, person shumë pranë presidencës, John Solomon tha se, Trump po deklasifikon dokumenta nga çështja “Obamagate”. Solomon tha se dokumentat do të dalin të premte ose

1 2 3 4 5 29