Pena e Presidentit e Ngjyer Thellë në Mellan!

Presidenti Trump ka firmosur disa Urdhëra Ekzekutivë dhe ka deklasifikuar një seri dokumentash tejet të rëndësishëm. Një prej Urdhërave Ekzekutivë lidhet me Masat e menjëherëshme për të Kaluar në Emergjencë Kombëtare, përsa

1 2 3 5