Ndalohet Përdorimi i Desinfektantit të Duarve “Lavita”.

Filloi lufta mes kompanive farmaceutike për desinfektantët e duarve, në kuadër të masave mbrojtëse kundrejt Covid-19. Në disa shtete Institutet Kombëtare të Medikamenteve kanë ndaluar prodhimin, ose tregtimin dhe përdorimin e xhelit

1 108 109 110 111 112 118