15 info+ për Bilderberg Grup

15 informacione që po t’i analizosh secilin më vete, kupton më së miri që prapa Bilderberg Grup fshihet, aq sa mund të fshihet tashmë, Rendi i Ri Botëror. 1. Kryetari i tanishëm

Bilderberg Grup, “model” i Qeverisë Globale

Bilderberg Grup nuk është organizatë sekrete, por një lloj organizate sekrete ose sekretative (nëse mund ta sjellim këtë epitet si neologjizmë), një grupim i 150 personave të veshur me pushtet politik dhe

Nacionalizma e shqiptarëve!

NACIONALIZMA e shqiptarëve është thjesht një kakofoni, një “paranojë” dhe absurd, mes një realiteti që lë kaq shumë për të dëshiruar, gatuar prej SHQIPTARËSH, prej NESH, një realitet, fatkeqësisht, aspak atdhedashës! Një